Unia Europejska

Daltrans Henryk Dalaszyński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020

“Dotacja na kapitał obrotowy dla Daltrans Henryk Dalaszyński Spółka Jawna”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy  w skutek epidemii COVID-19

 

Dofinansowanie projektu z UE:  254.640,39 zł

 

Zainteresowały Cię
nasze usługi?

Wyślij zapytanie